header right image

صرف کمترین زمان

جهت صدور ویزا

مراحل اخذ ویزا

01

ثبت اطلاعات متقاضی

ثبت اطلاعات متقاضی از بخش درخواست ویزا و ثبت در سیستم

02

بررسی و تأیید

بررسی اطلاعات ثبت شده کاربر توسط کارشناسان آژانس و تأیید و اانجام موارد مربوط به صدور ویزا

03

پرداخت وجه

پرداخت وجه مربوط به صدورویزا پس از تأیید کارشناس آژانس

04

دریافت ویزا

صدور و ارسال ویزا برای کاربر

چرا ما را انتخاب می کنید ؟

بهترین انتخاب در تصمیم گیری

لیست کشورها

پر بازدیدترین ها

ایران
آلمان
ترکیه

آدرس ما

مشهد - بلوار رضا - بین رضای 29 و 31

تلفن

051 - 38 4000 81

ایمیل

visa@khavarseir.com

فرم ارتباط با ما